Avís Legal

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: EHIA S.C.P
 • Nom comercial: EHIA IOGA
 • NIF/CIF: J67219519
 • Adreça: Duquessa d’Orleans 40-46 baixos, Barcelona (Barcelona, ESPANYA)
 • Correu electrònic: ehiabcn@gmail.com
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el 2019

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Ehia Ioga (EHIA S.C.P) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants del lloc web de Ehia Ioga inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://ehia.ioga (“usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://ehia.ioga

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Ehia Ioga. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del meu com a legítim titular;
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://ehia.ioga l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Ehia Ioga o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal https://ehia.ioga o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web.

No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant https://ehia.ioga no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per a evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicats per l’usuari a Ehia Ioga poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Ehia S.C.P, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de datos.la comunicació entre els usuaris i https://ehia.ioga utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols https, per tant, garanteixo les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Poso també a la disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Ehia Ioga. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Ehia Ioga.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Ehia Ioga indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Fòrum

https://ehia.ioga no soc responsable de cap contingut publicat en fòrum generat per qualsevol usuari ni dels seus comptes. El contingut remès expressa el punt de vista del seu autor únicament

L’usuari accepta no usar aquest servei per a publicar o enllaçar a qualsevol material difamatori, abusiu, d’odi, amenaçador, spam o similar a spam, susceptible d’ofendre, sigui contingut per a adults o censurable, contingui informació personal d’uns altres, infringeixi els drets d’autor, estimuli l’activitat il·legal, o que violi de qualsevol altra manera qualsevol llei.

https://ehia.ioga es reserva el dret d’eliminar o modificar qualsevol missatge publicat per qualsevol motiu i sense explicació. Les sol·licituds d’eliminació o modificació de contingut es duran a terme únicament al meu criteri o judici. Em reservaré el dret a prendre mesures contra qualsevol compte en qualsevol moment.

Tota la informació o contingut que es remeti o pugi pot ser revisat per https://ehia.ioga. No has de remetre qualsevol contingut o informació que consideri privada o confidencial.

Ehia S.C.P. I MODERADORS NO ES FAN RESPONSABLES DE LES OPINIONS ABOCADES PELS USUARIS DEL FÒRUM, ÉS UN FÒRUM AMB LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I LES OPINIONS SÓN LLIURES I SUBJECTIVES

Exclusió de garanties i responsable

Ehia S.C.P (Ehia Ioga) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

 • La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions entre Ehia Ioga amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació d’ESPANYA i als jutjats i tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://ehia.ioga, si us plau dirigeixi’s a ehiabcn@gmail.com.

L’avís legal han estat actualitzades per última vegada el 31-10-2022.

Política de Cookies

Hola! 🍪 Utilitzem cookies per a millorar la teva experiència en el nostre lloc web. En continuar navegant, acceptes el nostre ús de cookies. Per a més informació, consulta la nostra Política de Cookies.