Política de Privacitat

La teva privacitat és important per a mi. En aquesta declaració de privacitat t’explico quines dades personals recopilo dels meus usuaris i com els utilitzo. T’animo a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web. Els majors de 14 anys podran registrar-se en https://ehia.ioga com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de 14 anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es recaptaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de 14 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar-te com a usuari.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

M’he esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això vull compartir els meus principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licito informació personal tret que realment sigui necessària per a prestar-te els serveis que em requereixis.
 • Mai comparteixo informació personal dels meus usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que compti amb la teva autorització expressa.
 • Mai utilitzo les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es recaptin dades de caràcter personal.

Ehia Ioga ha adequat aquesta web a les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Ehia S.C.P
 • Nom comercial: Ehia Yoga
 • NIF/CIF: j67219519
 • Adreça: Duquessa d’Orleans 40-46 baixos, 08034 Barcelona (Barcelona, ESPANYA)
 • Correu electrònic: ehiabcn@gmail.com
 • Activitat: Centre de Ioga
 • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en 2019

A l’efecte del que es preveu en el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels meus usuaris, implemento totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicaré a la teva informació personal

En el tractament de les teves dades personals, aplicaré els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requereixo. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que tom totes les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com he obtingut les teves dades?

Les dades personals que tracto en Escola per a Terapeutes procedeixen de:

 • Formulari de contacte
 • Formulari d’alta com a afiliat
 • Formulari de registre

Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en Ehia Ioga estic tractant dades personals que em concerneix, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.Ehia Ioga deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com a interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que m’hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment
 • Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tracto les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per a comentar un post, manar un correu al titular, subscriure’s o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable Ehia Ioga. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://ehia.ioga, només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En Ehia Ioga existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb la següent fi per cada sistema de captura (formularis):

 • Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, per a respondre als requeriments dels usuaris d’https://escuelaparaterapeutas.com. Per exemple, puc utilitzar aquestes dades per a respondre a la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguis tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es presten a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos en la web, així com qualssevol altres consultes que puguis tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació.
 • Formulari d’alta com a afiliat: Per a donar-te d’alta en el meu propi programa d’afiliació de Ehia Ioga. Per a això, es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email. L’usuari disposa d’un formulari d’alta subjecte a les condicions de contractació especificades en les meves condicions de contractació particulars del programa d’afiliació. On referirà els productes i/o serveis recollits en aquest, requerint dades fiscals i de contacte.
 • Formulari de Registre: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: Nom, Email, Telèfon, Adreça, Nom de l’empresa, perquè puguis crear-te un compte en el meu sistema i tinguis accés a les seves funcionalitats.

Existeixen altres finalitats per les quals tracto les teves dades personals:

 • Per a garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per a gestionar les xarxes socials. Ehia Ioga pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d’https://ehia.ioga, es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de EHIA S.C.P. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de Ehia Ioga. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzaré els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que s’estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Ehia S.C.P (Ehia Ioga) amb domicili en Duquessa d’Orleans 40-46 baixos, 08034 Barcelona (Barcelona, ESPANYA), serà responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

Ehia ioga, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat. Puc seleccionar i publicar testimoniatges de clients en els nostres Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el seu nom i / o la ciutat, estat o país en el qual viu. Obtinc el seu consentiment abans de publicar qualsevol testimoniatge amb el seu nom. Si es publica aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Serveis. Si desitges que elimini o esborri el teu nom o testimoniatge de la nostra web, pots comunicar-te amb https://ehia.ioga en el nostre mail de contacte.

Puc publicar ressenyes dels clients en les nostres web o Serveis, que poden contenir informació d’identificació personal, com el teu nom i / o la ciutat, estat o país en el qual viu. En enviar la seva opinió m’estàs donant permís per a publicar la teva opinió en els meus Llocs o Serveis. Si publiques aquest contingut, estarà disponible per a altres usuaris dels Llocs o Serveis. La seva publicació també pot fer-se pública i no puc evitar que aquesta informació s’usi d’una manera que pugui violar aquesta Política o la llei. Si desitja que elimini el teu nom o revisió dels meus Llocs o Serveis, pots comunicar-te amb amb https://ehia.ioga en el meu formulari de contacte.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per a contactar o realitzar comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per quant temps conservaré les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Fins que se sol·liciti la seva supressió per l’interessat

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que utilitzo per a gestionar les teves dades són contractades per tercers.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, https://ehia.ioga, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament de nostres els meus i han estat seleccionats atenent el compliment dels drets que preservo en aquesta web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per a realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privacitat i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el teu ordinador, per a ajudar a https://ehia.ioga a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús d’https://ehia.ioga (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units.

Hosting: IONOS

Assessoria/Gestoria: HUGUET MASDEU, Montblanc.

Plataforma web: The WordPress Foundation, con domicilio en EEUU. Més informació en: https://wordpress.org (The WordPress Foundation). The WordPress Foundation tràfic les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de plataforma web a Emite la teva llum S.L..

Email màrqueting: ActiveCampaign, Inc., amb domicili als EUA. Més informació en: https://www.activecampaign.com/ (ActiveCampaign, Inc.). ActiveCampaign, Inc. tràfic les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis d’email màrqueting a Emite la teva llum S.L..

Navegació

En navegar per https://ehia.ioga es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Google analytics
 • Píxel de Facebook

Utilitzo aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la meva base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

https://ehia.ioga es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les teves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.

https://ehia.ioga no pot garantir l’absoluta inexpugnabilidad de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Respecte a la confidencialitat del processament, Ehia S.C.P, s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per Ehia Ioga, per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se Ehia Ioga, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a https://ehia.ioga exonerant a Ehia S.C.P. (Ehia Ioga), de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Ehia S.C.P. (Ehia Ioga) en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Revocabilitat

El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Ehia S.C.P (Ehia Ioga) en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Ehia S.C.P es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Ehia S.C.P anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, https://escuelaparaterapeutas.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, https://ehia.ioga es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la forma en què s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hagis proporcionat, pots contactar-me per correu postal o correu electrònic a: ehiabcn@gmail.com

Document revisat el 31-10-2022.

Política de Cookies

Hola! 🍪 Utilitzem cookies per a millorar la teva experiència en el nostre lloc web. En continuar navegant, acceptes el nostre ús de cookies. Per a més informació, consulta la nostra Política de Cookies.